آنلاین
مهمان: 1
کاربر: 0
در این صفحه: 1
تعداد کاربران: 2, جدیدترین کاربر: sardar
انتخاب زبان


طراحی توسط
طراحی شده توسط مهران محمدی
PHP
MySQL
همکاران اروپایی شرکت و امکان فاینانس ارزی کردن

همکاران اروپایی شرکت و امکان فاینانس ارزی کردن پروژه ها:

در حال حاضر مشاور توانایی شرکت در پروژه های بزرگ بین المللی با همکاری شرکتهای مشاور بین المللی بویژه آلمانی و

همچنین تامین منابع مالی آنرا از طریق منابع ارزی دارا می باشد. شرکت همکار از بزرگترین شرکتهای اروپایی در زمینه کاری

خود می باشد.

 

Powered By : AMIN ABSHORI 2007-2010